دانلود Protect Your Network with Open-Source Software - آموزش تامین امنیت شبکه های کامپیوتری با نرم افزارهای منبع باز

دانلود Protect Your Network with Open-Source Software - آموزش تامین امنیت شبکه های کامپیوتری با نرم افزارهای منبع باز

دانلود Protect Your Network with Open-Source Software - آموزش تامین امنیت شبکه های کامپیوتری با نرم افزارهای منبع باز

حفاظت از شبکه های کامپیوتری در سازمان های کوچک و بزرگ امری حیاتی محسوب می شود که گاهی هزینه های زیادی را به همراه دارد. با استفاده از ابزارها و نرم افزار های منبع باز (open-source) و البته کاملاً رایگان، می توان با تنظیم فایروال ها، بررسی ترافیک شبکه با تجزیه و تحلیل بسته های ارسالی و دریافتی، شناسایی تهدیدات و فعالیت های مخرب با سیستم تشخیص نفوذ و مانیتورینگ سیستم لاگین و فعالیت ها، امنیت شبکه ها راتضمین نمود.
در دوره آموزشی Protect Your Network with Open-Source Software شما با چگونگی استفاده از نرم افزارهای منبع باز و رایگان برای تضمین امنیت شبکه آشنا می شوید.

عناوین آموزشی:
- راه اندازی یک هاست فایروال (host firewall)
- تنظیم یک هاست به عنوان یک فایروال شبکه
- راه اندازی یک DMZ
- تجزیه و تحلیل بسته های ارسالی و دریافتی در شبکه با Wireshark
- استفاده از Snort برای تشخیص نفوذ در شبکه
- راه اندازی یک پروتکل مدیریت شبکه ساده (SNMP)
- و ...

Network protection is vital to organizations big and small, but it doesn't have to be an expensive proposition. Learn how to protect your network with open-source tools, and do it completely FREE. Jungwoo Ryoo shows how to set up firewalls, investigate network traffic with a packet analyzer, detect threats and malicious activity with an intrusion-detection system, and enable network logging and monitoring. Start here for a low-cost route to a more secure network.