دانلود Lynda Street Photography: The City at Night - آموزش عکاسی خیابانی، عکاسی از شهر در شب

دانلود Lynda Street Photography: The City at Night - آموزش عکاسی خیابانی، عکاسی از شهر در شب

دانلود Lynda Street Photography: The City at Night - آموزش عکاسی خیابانی، عکاسی از شهر در شب

یکی از لذت بخش ترین کارهای دنیا عکاسی است. خصوصاً وقتی بخواهیم عکاسی خود را درون شهر انجام دهیم. بار ها پیش آمده که به مسافرت رفته ایم و خواسته ایم که از یک شهر زیبا عکس برداری کنیم ولی روش آن را بلد نبوده ایم. شهر ها در شب منظره ی بسیار زیبا و جذابی به خود می گیرند که همین عکاسی از آنها را در شب بسیار لذت بخش کرده است.
در دوره ی آموزشی Street Photography: The City at Night شما با نحوه ی عکس برداری از شهر در شب، عکس برداری از ساختمان ها و سواحل در شب، نحوه ی تنظیم دوربین برای بهترین نتیجه در عکس برداری، تنظیم زاویه و نحوه کادر بندی برای عکس های شهری در شب و تکنیک ها و فنون مختلف عکس برداری شهری در شب آشنا می شوید.

عناوین آموزشی Lynda Street Photography: The City at Night:
- عکس برداری از آسمان در شب
- عکس برداری در محیط های دارای نویز و کاهش نویز
- عکس برداری از سوژه ها در نور کم
- عکس برداری از یک سوژه ی درحال حرکت
- عکس برداری از چراغ ها
- ریست کردن تنظمیات دوربین بعد از عکاسی
- و ...

Cities take on entirely new personalities at night—and capturing personality is what street photography is all about. In this installment of the Street Photography series, photographer, author, and educator Steve Simon takes to the streets, beaches, and outer boroughs of New York after dark. Steve explores not only the creative options behind nighttime street shooting, but also the technical considerations and camera settings that provide the most fluid, effortless shooting situations.